Algemene Voorwaarden
voor ideële organisaties*) die deelnemen aan de 2Charity Walk en/of 2Charity Run

*)onder ideële organisaties wordt verstaan: organisaties die officieel als stichting of vereniging staan geregistreerd. Zij hebben geen commercieel doel en de winst die eventueel wordt gemaakt, komt ten goede aan het doel van de vereniging of stichting. Dit kan dus ook bijvoorbeeld een sportvereniging zijn.

 1. Algemeen

2Charity  en deelnemende organisatie komen overeen dat de bepalingen en voorwaarden voor de diensten van 2Charity worden beschreven in de volgende algemene voorwaarden. De persoon die de deelnemende organisatie opgeeft voor deelname aan het 2Charity evenement, is hiertoe bevoegd. Deelname is definitief wanneer 2Charity het inschrijfformulier heeft ontvangen.

 1. Inschrijving

Zodra deelnemende organisatie het inschrijfformulier heeft verstuurd en dit door 2Charity is ontvangen, wordt dit beschouwd als een definitieve deelname. Bij bevestiging van inschrijving ontvangt deelnemende organisatie een factuur van ten minste €125 excl BTW (dit staat gelijk aan vijf deelnemers tickets). Deze factuur dient binnen 7 dagen na ontvangst te worden voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

2Charity treedt op als organisator van een sponsor wandeltocht (2Charity Walk) en een sponsor hardloopwedstrijd (2Charity Run). Deelnemende organisaties aan het evenement krijgen informatie over het trainen voor en deelnemen aan hardloop- en wandel- evenementen die zijn met hun fondsenwervende deelnemers dienen te delen. Fondsenwervende deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan de hardloopwedstrijd of wandeltocht. 2Charity noch de vrijwillige begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel tijdens de 2Charity Walk of 2Charity Run

 

 1. Wijzigingen door 2Charity

2Charity zal haar uiterste best doen om de evenementen 2Charity Walk en 2Charity Run zo uit te voeren als gepubliceerd. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden aanvaardt de deelnemende organisatie dat het soms noodzakelijk of wenselijk is wijzigen aan te brengen in de uitvoering van een evenement. 2Charity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van genot of financiële compensatie als een gevolg van deze wijzigingen of wijzigingen door overmacht. Als er een belangrijke wijziging bij ons bekend is, zal de deelnemende organisatie hier z.s.m. van  op de hoogte worden gesteld.

 

Onder overmacht wordt verstaan: noodweer, brand, verordeningen door politie, brandweer of andere hulpverlenende instanties of andere soortgelijke gebeurtenissen buiten de controle van 2Charity.

 

 1. Annulering door 2Charity

2Charity behoud zich het recht voor het evenement te annuleren dan wel verplaatsen, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers of gebeurtenissen buiten de controle van 2Charity. 2Charity zal bij annulering het volledig door deelnemende organisatie overgemaakte bedrag binnen 7 dagen terugstorten aan deelnemende organisatie met dien verstande dat geen vergoeding zal worden betaald als de annulering het gevolg is van overmacht.

 

 

 

 1. Respect voor elkaar, respect voor locatie en natuur

2Charity hecht erg aan respect. Voor het welslagen van een evenement, is respect naar elkaar en de omgeving toe dan ook een vereiste. Respect voor de natuur waarin we ons begeven is voor ons erg belangrijk.

 

 1. Foto’s en beeldmateriaal

2Charity kan foto’s en beeldmateriaal gebruiken voor promotie doeleinden. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn op foto’s en of beeldmateriaal, dienen dit kenbaar te maken aan de organisatie.

 

 1. Intellectueel eigendom.
  a) De vormgeving en inhoud van 2Charity, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, teksten op de website(s) van 2Charity zijn het intellectuele eigendom van 2Charity en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van 2Charity.
 2. b) Deelnemende organisaties geven 2Charity beschikking over logo’s, afbeeldingen en tekst om deelname van desbetreffende organisatie aan de 2Charity events te promoten. 2Charity mag deze vormgeving en inhoud niet reproduceren, weergeven of aanwenden voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven.