Ik bouw en ontwerp websites. Ik doe dit het liefst in samenwerking met anderen.
2 dagen in de week werkt Jordi Meewezen mee aan mijn opdrachten. Jordi heeft een lichamelijke beperking. Hij zit in een rolstoel. Ik heb een tijd in de gehandicaptenzorg gewerkt. Daar heb ik gezien hoe mensen met veel capaciteiten thuis zitten en niet aan het werk kunnen. Ik ben erg blij dat ik zo iemand als Jordi een werkplek kan geven.

Verder geef ik trainingen in WordPress, deze geef ik vnl. aan ZZPers, maar ook Incompany trainingen zijn mogelijk. Bottom up! Daar voel ik me goed bij. Mensen zelf in staat stellen
hun eigen website te maken en beheren. En bij bedrijven juist de mensen van de werkvloer erbij betrekken in het ontwikkelproces, want zij moeten zich kunnen identificeren met de nieuwe website.

Een mooi voorbeeld vind ik het Afasietherapie Centrum in Amsterdam. Daar gaf ik onlangs een training waar ook 2 cliënten aan deel namen; 2 Mannen die getroffen zijn door hersenletsel en daardoor afasie hebben gekregen.
Juist zij hebben een goede kijk hoe de website eruit moet komen te zien.

Ik heb er erg veel plezier in mensen bij elkaar te krijgen. Ik organiseer daarom nu ook netwerkbijeenkomsten. Ik noem ze BOO. Biologisch ondernemers ontbijt. Het BOO is elke 3e donderdag van de maand op een van de locaties van Eerlijk winkelen in Bussum. Deze winkels komen daardoor even extra onder de aandacht.

-Lisa Schonewille-

Wil jij de volgende partner in beeld zijn? Neem contact op met Rigo Stegeman info@good2connect.nl