Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Dat is de nationale ambitie van het Nederlandse bedrijfsleven waardoor onze economie sterk, sociaal en concurrerend blijft. MVO Nederland wil met ambitie 2020 bedrijven helpen deze ambitie waar te maken.

Ambitie 2020 biedt uw bedrijf volop kansen. Samen met bedrijven en experts heeft MVO Nederland een Ambitierapportopgesteld dat deze kansen zichtbaar maakt.  Het biedt een inspirerende leidraad biedt voor het formuleren van ambities.

DOE MEE!

Welke bijdrage gaat ú leveren aan Ambitie 2020? Op dit platform kunt u uw ambitie plaatsen en koppelen aan een of meerdere thema’s. Zo wordt uw ambitie voor iedereen zichtbaar. Meerdere ambities achterlaten mag ook!

LEADING PARTNERS

Leading partners geven actief richting en inhoud aan Ambitie 2020. Ze zijn boegbeeld van een ambitiecoalitie en vormen samen de Ambitieraad die toeziet op de vorming en uitvoering van het programma.

AMBITIEDRAGER

Ambitiedragers zijn trekkers van een ambitiecoalitie voor een specifiek speerpuntthema. Ze dragen Ambitie 2020 actief uit naar hun relaties en klanten. ASN Bank, CFP Green Buildings en Delta Lloyd zijn ambitiedrager van Ambitie 2020. Zij zijn trekkers van een ambitiecoalitie voor een specifiek speerpuntthema. En dragen Ambitie 2020 actief uit naar hun relaties en klanten.

AMBITIECOALITIES

Onder aanvoering van de leading partners en ambitiedragers worden samenwerkingsverbanden van bedrijven en organisaties gevormd: de ambitiecoalities. Deze coalities werken op concrete thema’s toe naar een gezamenlijke ambitie en een bijbehorend actieplan. De ambitiecoalities komen met vernieuwende visies en acties, gericht op systeemverandering en/of opschaling van bestaande duurzaamheidsoplossingen.

Bron: MVO Nederland